NOVO! Za vse pacientke ZD Ljubljana opravljamo meritev nuhalne svetline in dvojnega hormonskega testa na napotnico.

Genetika in rak

Genetika igra pomembno vlogo pri odkrivanju, spremljanju in zdravljenju raka. Njena največja prednost leži v tem, da lahko tveganje za rakava obolenja odkrije še preden se bolezen razvije. 

Informacija danes, ki lahko spremeni vaš jutri

Večina rakov nastane naključno, hkrati pa so določene oblike raka dedne. Informacija o tem, ali smo prenašalci dedne oblike raka, se skriva v našem dednem zapisu. V njem z genetsko analizo odkrivamo spremembe v genih (t.i. genske različice ali variante), za katere vemo, da povečajo tveganje za razvoj raka. Genske različice lahko odkrijemo že pri zdravih posameznikih, kar jim bo omogočilo njeno preprečevanje in/ali zgodnje odkrivanje bolezni, informacija pa bo lahko pokazala potrebo po testiranju ostalih članov družine.

Pomen genetskega testiranja

Zdravi posamezniki in družina

Bistvena prednost genetskega testiranja je odkrivanje genskih različic pri zdravih posameznikih. Rezultati testa lahko pokažejo tudi potrebo po testiranju preostalih družinskih članov.

Preprečevanje

Zdravemu posamezniku rezultati testa lahko omogočijo sprejetje ustreznih ukrepov za preprečevnje razvoja bolezni. Raziskave so pokazale, da se rak pogosto razvije zaradi kombinacije genetskih in okoljskih dejavnikov.

Zgodnje odkrivanje

Na podlagi ugotovitev genetskega testiranja se posameznik lahko vključi v programe zgodnjega odkrivajanja rakave bolezni (presejalni in kontrolni pregledi, preventivni programi idr.).

Personalizirano zdravljenje

Zgodnje odkrivanje raka omogoča načrtovanje personaliziranega zdravljenja. Slednje poveča učinkovitost terapije in s tem uspešnost zdravljenja.

Kako prepoznati tveganje?

Dedni raki

V dedni obliki se najbolj pogosto pojavljajo naslednji raki: rak dojk in/ali jajčnikov, rak debelega črevesja in danke (polipozna ali nepolipozna oblika), rak prostate, rak trebušne slinavke, maligni melanom in rak želodca.

Družinska anamneza

V kolikor je v vaši družini (sorojenci, starši, stari starši) več posameznikov, ki so oboleli za rakom, je vredno razmisliti o genskem testiranju, ki bo pokazalo ali se bolezen pojavlja v dedni obliki.

Bolniki in prebolevniki

V kolikor ste za rakom oboleli ali ga preboleli sami, bo na podlagi družinske anamneze in podatkov o razvoju in poteku bolezni razvidno ali je treba pri vas opraviti gensko testiranje.

Starost

Za razliko od naključnih rakov, ki se največkrat pojavijo v starejšem obdobju življenja, je za dednega raka značilno zgodnejše obolevanje. Na možnost dedne oblike raka morajo biti pozorni vsi, ki so sami zboleli za rakom pred (okvirno) 50. letom starosti ali je v njihovi družini za rakom zbolel posameznik pred (okvirno) 50. letom starosti.

Katera testiranja lahko opravite v ambulanti Medgen?

41_rak_drugi

Drugi raki

40_rak_prostata

Rak prostate

39_rak_debelo_crevo

Rak debelega črevesja

38_rak_dojke

Rak dojk in jajčnikov

Napotnica ali samoplačniško?

Do zapolnitve programa je storitev mogoče opraviti z napotnico. V nasprotnem primeru je storitev samoplačniška.

Postopek

Prvi korak vsake genetske obravnave je posvet s specialistom kinične genetike. Ta bo na podlagi prejetih informacij ugotovil ali je genetsko testiranje potrebno in, v primeru testiranja, izbral ustrezen test za vaš primer. 

KORAK

Rezervacija termina

KORAK

Posvet s specialistom

KORAK

Odvzem vzorca

KORAK

Genetska analiza

KORAK

Interpretacija izvida

Zakaj nam zaupati?

Smo genetiki

Ekipo ambulante Medgen sestavljajo specialisti klinične genetike in drugo, visoko usposobljeno medicinsko osebje.

Nudimo celostno obravnavo

Z močnim strokovnim sodelovanjem naših in zunanjih specialistov, lahko pacientom nudimo celosten pristop pri njihovi obravnavi.

Imamo zaupanje države

Naše znanje, izkušnje, transparentnost in verodostojnost so prepričale tudi Ministrstvo za zdravje, ki nam je podelilo državno koncesijo za opravljanje storitev klinične genetike.

Delujemo že več kot 20 let

Naše delo temelji na dolgoletnih izkušnjah, stalnem izobraževanju ter širokem razumevanju področja, na katerem delujemo.

Zakaj nam zaupati?

Smo ambulanta, ki deluje pod Hipokratovo zaprisego, kar pomeni, da so naše storitve transparentne, verodostojne in ustvarjene za lepšo prihodnost.

Mnenja zadovoljnih uporabnikov

Odgovori na pogosta vprašanja

Želite več informacij v zvezi z našimi storitvami? Spodaj smo zbrali odgovore na najpogostejša vprašanja. Če odgovora na vaše vprašanje ne najdete, vas toplo vabimo, da nas kontaktirate ali pa se prijavite na brezplačen telefonski posvet.

Ali lahko v vaši ambulanti opravim testiranje za vse vrste raka?

V ambulanti Medgen opravljamo preiskave s področja dednega raka. Glede utemeljenosti oziroma potrebe po sami genetski preiskavi se pogovorite s specialistom klinične genetike na genetskem posvetu.

Da, tovrstno genetsko testiranje lahko opravimo tudi na napotnico. V kolikor še niste zboleli in bi želeli testiranje opraviti preventivno, ker je več vaših sorodnikov zbolelo za rakom, potem zaprosite za napotnico pri vašem osebnem zdravniku. 

Kot vsaka druga genetska preiskava, se tudi onkogenetske preiskave začnejo s posvetom pri specialistu klinične genetike. V kolikor zdravnik oceni, da je potrebna genetska analiza, se takoj odvzame vzorec krvi. Sledi laboratorijska analiza, rezultati analize so znani v prb. 6 – 8 tednih. Po prejemu rezultatov, slednje pregleda zdravnik specialist in napiše zaključni izvid. Celoten postopek je praviloma zaključen v 8 do 10 tednih, odvisno od kompleksnosti preiskave in njenih ugotovitev.

V tem primeru vas takoj pokličemo in naročimo na dodaten posvet pri specialistu klinične genetike, ki vam obrazloži ugotovitve analize, kakšen je vpliv ugotovljene genske različice na vaše zdravje, kakšni postopki so potrebni v nadaljevanju vašega zdravljenja oz. spremljanja razvoja bolezni. Glede na ugotovljeno, vam bo lahko svetoval tudi glede testiranja drugih družinskih članov.

Rezervirajte svoj termin

V ambulanti Medgen se trudimo za hitro in enostavno dostopnost naših storitev, zato vas vabimo, da izberete eno izmed možnosti naročanja: